Vyhľadávanie

Ochrana osobných údajov

 • Prehlásenie spoločnosti PC BUSINESS o ochrane osobných údajov.

  Bezpečnosť vašich osobných údajov z našich www stránok je pre spoločnosť PC BUSINESS veľmi dôležitá. Ochranu Vašich osobných dát berieme veľmi vážne, preto Vás chceme oboznámiť s tým, ktoré údaje si ponechávame a ktoré nie. Týmto vyhlásením by sme Vás takisto chceli informovať o zabezpečení osobných údajov. Všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 122/2013 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane.

  Zhromažďovanie údajov


  Naše www stránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám oznamovali akékoľvek osobné údaje.

  Pre realizáciu obchodnej transakcie prostredníctvom nášho internetového obchodu http://www.kynologickepotreby.sk/ od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a emailový kontakt. Ďalej evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

  Niektoré údaje získané v priebehu vašich návštev sú z bezpečnostných dôvodov uložené na našich serveroch. Ide napr. o meno Vášho poskytovateľa pripojenia na internet, www stránku, z ktorej ste prišli na našu stránku, www stránku, na ktorú odchádzate z našej stránky a vašu IP adresa. Tieto údaje môžu viesť k Vašej identifikácii, ale na tento účel sa nepoužívajú. Dáta sa používajú na štatistické účely, ale jednotliví užívatelia zostávajú anonymní. Technickými a organizačnými prostriedkami sme zaistili dodržovanie opatrení na ochranu osobných údajov aj v prípade uschovávania a spracovania dát externou organizáciou.

   

  Zhromažďovanie a využitie osobných údajov


  Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Je to napr. v prípade registrácie, dodania tovaru a služby, zasielania správ, e-mailov alebo v prípade vašich otázok týkajúcich sa produktov a služieb. Databázy osobných údajov zostávajú v spoločnosti PC BUSINESS, neposkytujú sa žiadnym spracovateľom domácim ani cezhraničným.

   

  Právo na zrušenie


  Kedykoľvek môžete zrušiť svoj súhlas s použitím osobných údajov vzhľadom na budúce použitie. Požadujeme len to, aby ste napísali e-mail na adresu uvedenú v kontaktoch.

   

  Bezpečnosť


  Spoločnosť PC BUSINESS používa bezpečnostné a organizačné opatrenia na to, aby ochránila vaše dáta pre náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neautorizovaných osôb. Bezpečnostné opatrenia priebežne meníme podľa najnovšieho technologického vývoja.

   

  Odkazy na web stránky tretích strán


  Stránky spoločnosti PC BUSINESS môžu obsahovať odkazy/linky na iné servery s užitočnými informáciami. Zásady ochrany osobných údajov popísané tu však na iných serveroch nemusia platiť. Ak máte záujem o informácie o spôsobe zhromažďovania a distribúcie údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych www stránok. Osobné údaje zhromažďované na stránkach spoločnosti PC BUSINESS sa externým serverom neodovzdajú.

   

  Ver:1.01 zo dňa 17.10.2013

Úvodná stránka  »  Obchodné informácie  »  Ochrana osobných údajov

Nákupný košík

Tovaru:   ks
V celkovej cene:  0,00   €

kynologickepotreby.sk

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx