Vyhľadávanie

Ako zistiť stav objednávky

 • Panel „OSOBNÉ MENU" umožňuje pod odkazy „moje objednávky", resp. „moje zákazky" zobraziť stav objednávok v našom informačnom systéme.
  Kliknutím na odkaz „moje objednávky" sa Vám zobrazí zoznam Vašich objednávok (v ktorom je možné podľa definície parametrov ďalej vyhľadávať). V riadku konkrétne objednávky je zobrazený jej aktuálny stav, ktorý môže nadobúdať hodnoty

  Nespracovaná/Prijatá/Odmietnutá/Vybavuje sa/Vybavená.


  Popis stavov:
  Prijatá - zobrazené v prípade, že bola priamo vytvorená zákazka v našom informačnom systéme. Kliknutím na odkaz „prijatá" je možné zobraziť detail realizácie zákazky (viď nižšie).
  Odmietnutá - zobrazená v prípade zamietnutia Vašej objednávky.


  Kliknutím na odkaz „moje zákazky" na paneli osobného menu je možné zobraziť zoznam zákaziek, ktoré boli/sú u nás spracovávané. V zákazkách je možné podľa ponúknutých parametrov vyhľadávať.


  Ak si chcete zobraziť detailné informácie jednotlivých zákaziek, kliknite na odkaz jej označenia. Zobrazí sa Vám evidencia po položkách, vrátane príznakov aktuálnej rozpracovanosti - táto je symbolizovaná ikonami v pravé časti riadku položky (ich význam je zobrazený, po prechode kurzorom myši po zvolenom symbole). Jednotlivé ikony symbolizujúce spracovávané/vystavené doklady v našom informačnom systéme umožňujú práve tieto doklady zobraziť (podľa pridelených užívateľských práv) - takto si napríklad pod ikonou „D" môžete zobraziť dodací list ukazujúci termín, kedy bol tovar expedovaný a termín dodania a pod.

   

Úvodná stránka  »  Obchodné informácie  »  Ako nakupovať  »  Ako zistiť stav objednávky

Nákupný košík

Tovaru:   ks
V celkovej cene:  0,00   €

kynologickepotreby.sk

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx